Castellano | Català | English | Français
Centre Internacional de Negocis de Catalunya

Auditoria

Aquest departament s'encarregarà d'avaluar la informació financera i determinarà de forma raonable si aquesta reflecteix adequadament la situació econòmica de l'empresa en la data assenyalada. La seva comesa és satisfer les demandes dels organismes oficials i altres agents interessats (bancs, proveïdors, etc.). Inclou proves de control, revisió analítica, proves substantives i anàlisi dels fets posteriors.

L'enfocament amb què CINC duu a terme l'auditoria permet detectar àrees de millora i efectuar recomanacions per ajudar a assolir els objectius estratègics mitjançant el mesurament de resultats, l'assessorament en gestió de riscos i un coneixement profund dels aspectes crítics del negoci.

Els seus serveis són:

Informe d'auditoria.

Informes especials i complementaris.

Revisió limitada d'estats financers.

Realització de procediments acordats.

Organització del control intern i redacció de manuals de procediments.

Quadre de comandaments.

Control pressupostari.

Implementació del departament d'auditoria interna.


Vull rebre més informació »
www.cinc-assessoria.com utilitza cookies per a millorar la seva experiència. Si segueix navegant considerarem que entèn i accepta el seu ús. Acceptar